fbpx

Dansk sprog og kultur

Efterår 2024
Vrå Højskole

Inkl. studietur, materialer
kr 2.050 pr. uge, inkl. kost og logi.
 • 11. august. - 14. december. 2024
 • Pris i alt: 36.900 Kr.
 • Status: Ledige pladser
ledige pladser

Lær dansk sprog og kultur

I faget Dansk sprog og kultur (DSK) vil undervisningen blive tilrettelagt individuelt og med elevens forudgående kendskab til dansk, som afsæt. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle danskfaglige standpunkt med mulighed for at fordybe sig i alle danskfagets discipliner. Alle med interesse for dansk sprog og kultur er således i målgruppen.

Formålet med undervisningen er at vække og fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på etisk, æstetisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lys til at bruge sproget både personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal dels styrke deres bevidsthed om sproget og dels udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids samt andre perioders udtryksformer. Eleverne skal desuden arbejde medudtryks- og læseglæde og samtidig øge forståelse, indlevelse i litteratur og fiktion.

Undervisningen kan for elever med dansk som modersmål indeholde:

 • Ældre og nyere skønlitterære tekster, romaner, noveller mm.
 • Anden fiktion: såsom kortfilm, spillefilm, musikvideoer etc.
 • Sagtekster: herunder artikler, reklamer, kampagner, erindringer, biografier etc.
 • Faktion: Dokumentarudsendelser etc.
 • Tematisk tilgang til danskfaglige emner som (liv-død, ensomhed, kærlighed, ekstremsport mm.)
 • Grammatik, herunder sætningsopbygning og retstavning.
 • Tolkning af Billeder, billedkunst og illustrationer.
 • Elevernes fælles og egne mundtlige fremlæggelser.
 • Elevernes fælles og egne skriftlige tekster.
 • Norsk og svensk litteratur samt medieproduktioner

 

Undervisningen kan for elever med dansk som andetsprog indeholde:

 • Basis samtaletræning
 • Udtale og fonetik
 • Basis grammatik
 • Kulturel sprogforståelse
 • Besøg ved kulturelle institutioner, der understøtter dansk sprog- og kulturforståelse.
 • Dansk historie og kultur.

Her er et par videoer fra nettet om Danmark som inspiration

Underviser

Morten Søndergård

Morten Søndergård er uddannet folkeskolelærer fra Hjørring Seminarium

Han har været ansat på Vrå Højskole siden 2015 og underviser i fagene kunst og Dansk Sprog og Kultur.

Morten er selv udøvende billedkunstner. Du kan se en del af Mortens arbejde på hans Instagram Profil.

Fællesskab?
Lære nyt?
Fordybe dig?
Møde nye mennesker?
Ta' på højskole!

Dansk sprog og kultur 2
Scroll to Top