fbpx

Bliv klar til videre uddannelse

Afklaring og uddannelse

Du kan bruge Vrå Højskole til at få hjælp til uddannelsesvalg og fremtidig karriere.

Vi samarbejder med:
VUC Nordjylland
SOSU Nord
AMU Nordjylland 
EUC Nord
EUC Nordvest
Tech College Aalborg
UCN
Aalborg Universitet

Du kan bruge Vrå Højskole, hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse, du skal vælge. Hvis du er faldet ud af uddannelsessystemet – eller på anden måde blevet skoletræt.

 

 

Vrå Højskole har igennem det tidligere EU-projekt “Højskolen som Genvej” særlige kompetencer til at hjælpe:

  • Unge der ikke har fundet en praktik- eller læreplads
  • Unge der ikke er kommet i gang
  • Unge der er frafaldstruede

Ud over den almindelige højskoleundervisning tilbyder vi mentorhjælp, støttetimer og lektiehjælp. Ligesom vi gerne arbejder tæt sammen med din UU-vejleder og din kommende uddannelsesinstitution, så vi sammen får dig godt i gang.

Du har mulighed for at læse almene skolefag som dansk og matematik op på Vrå Højskole, så du kan blive klar til eksempelvis at gennemføre en HF.

Mentorordning på Vrå Højskole

Til UU og vejledere

Mentorordningen på højskolen varetages af uddannede mentorer. Elever med en uddannelsesplan, kan få tilknyttet en mentor under sit ophold.

Der kan være tale om samtaler, om støtte til at strukturere hverdagen, lektiehjælp, personlig coaching olign.

Eleven vil i sin hverdag have kontakt med en bogruppelærer (på skolen bor eleverne i seks bogrupper. Til bogruppen er knyttet en underviser, der er ansvarlig for, at bogruppen fungerer). Eleven vil også have en mentor (er opmærksom på elevens tilstedeværelse og involvering i hverdagen, i undervisningen), en faglærer (er elevens daglige kontakt i faget) og en vagtlærer (som man også kan få fat på, udenfor normal arbejdstid). Der holdes pædagogisk møder og al personale på skolen er orienteret om særlige forhold/hensyn omkring elever (efter aftale med den enkelte elev). 

Til elever

Du har mulighed for at få tilknyttet en mentor under dit ophold på skolen, hvis du har en uddannelsesplan. En mentor kan hjælpe dig med ting, som du har behov for støtte til uden for undervisningen. Det kan være at hjælpe dig med at strukturere din hverdag og have samtaler med dig, hvis du har behov for dette. 

 

Få et godt indblik i skolen

Du er selvfølgelig altid velkommen, til at komme på besøg og se højskolen, men hvis det ikke er muligt kan du tage et kig på vores Instagram

Vejledning på Vrå Højskole

Vrå Højskole arbejder med et helhedsorienteret vejledningstilbud – hvor vi supplerer den almindelige studie- og erhvervsvejledning med personlig vejledning – hvor din trivsel, dine muligheder, dine ønsker og din udvikling sættes i centrum. Studie- og erhvervsvejledningen foregår løbende efter aftale med den enkelte elev. Vi hjælper dig med at huske ansøgningsfrister og får de rigtige ansøgninger ud af huset til tiden.

I forbindelse med den koordinerede tilmelding i marts hjælper vi gerne med din ansøgning. Vi  har et tæt samarbejde med studievejledere på VUC og erhvervsskoler i forhold til vejledning vedrørende HF og erhvervsuddannelser.

Vi har et tæt samarbejde med UU og bruger de udarbejdede uddannelsesplaner som grundlag for vejledningen. Når der er behov for dette, inddrages UU i vejledningen og samtalerne på skolen.

Vejledning er en integreret del af hverdagen. Der er altid plads til og rum til en samtale om dig og din trivsel, dine forhåbninger og muligheder, dine vanskeligheder og dine behov for evt. støtte af forskellig art.

kunst på højskole
Bliv klar til videre uddannelse 3

EGU på Vrå Højskole

Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at bruge højskolen som del af en EGU.

Højskolens rolle

Et Højskoleophold kan indgå som en del af EGU-forløbets skoledel. Under opholdet følger eleverne således højskolens undervisning. Vi har mulighed for at tilbyde afklaringsophold på tilknyttede erhvervsskoler. Eleverne modtager på baggrund af højskoleopholdet et gennemførelsesbevis, der beskriver mål og indhold for højskoleopholdet.

Finansiering af EGU

Under højskoleopholdet modtager eleven skoleydelse. Kommunerne har desuden mulighed for at dække udgifterne til egenbetaling. Udgifter i forbindelse med kost og logi betales i udgangspunktet af eleven selv. Ring på 98981010 for yderligere oplysninger og konkrete beregninger.

STU på Vrå Højskole

Unge der skal i gang med en Særligt Tilrettelagt Uddannelse eller er midt i denne, kan gennemføre dele af deres STU på Vrå Højskole. Den unge indgår i højskolens undervisning og hverdag sammen med højskolens øvrige elever. Start af en STU sker i samarbejde med en UU-vejleder. Ring 98981010 for yderligere oplysninger.
Scroll to Top