fbpx

Vrå Højskole søger viceforstander

Vi søger en viceforstander med lyst til at drive en højskole i udvikling, med fingeren på pulsen i forhold til samfundsudvikling, og med stærke rødder i vores stolte grundtvigianske traditioner.

Højskolen set fra luften

Om skolen
Når du ankommer til Vrå Højskole mærker du straks den blanding af historie og nutid, som er selve højskolens væsen. Bygningerne minder mest om en gammel, firelænget gård med toppede brosten og en parklignende have med gamle, ranke bøgetræer. I de rammer vrimler det med unge mennesker i alle mulige afskygninger, fra alle dele af verden og med alle former for forudsætninger og udfordringer i bagagen. Her taler de sammen, arbejder sammen, synger sammen. Her møder de hinanden frit. Her lærer de at arbejde med tilværelsens spørgsmål, at fordybe sig fagligt, og hver især lærer de at forstå deres personlige værdi og deres betydning for fællesskabet. Det er derfor, vi er her. 

Vrå Højskole er en grundtvigiansk, almen-dannende folkehøjskole. Den blev grundlagt i 1872, og siden da har tusindvis af elever udviklet sig og fået nye indsigter og venner for livet under skolens tag. Vi har både forårs- og efterårshold og korte sommerkurser, og vi huser op til 100 elever ad gangen.

Vi har fokus på tid, tillid og tryghed, og vi værdsætter den særlige vekselvirkning mellem tradition og fornyelse. Hos os er der mulighed for faglig og menneskelig udvikling for alle elever, uanset deres baggrund. Vi er stolte af den brede sammensætning af vores elever, også i forhold til nationaliteter, og af skolens sociale engagement.

Vrå Højskoles værdigrundlag er

 • at alle er ligeværdige,
 • at frihed under ansvar og demokrati er grundlaget for menneskeligt samvær,
 • at fællesskab og personlig stillingtagen udfordrer og udvikler individet,
 • at forundring, faglig fordybelse, kreativitet og livsoplysning er vigtige i dannelsen af menneskets identitet og selvforståelse,
 • at tilværelsen er større og rigere, end vi er i stand til at begribe,
 • at mennesket under de rette omstændigheder har uanede muligheder.

Højskolen ligger i den lille stationsby Vrå, der er et stærkt lokalsamfund med et aktivt foreningsliv som oplever udvikling og tilflytning. Byen ligger midt i Vendsyssel tæt på hav og skov og med let adgang til motorvej og tog. Højskolen er også et lokalt kulturelt samlingssted, hvor vi jævnligt åbner dørene for familie, venner og hele byen, som er velkomne til fællesspisning og andre arrangementer. Højskolens køkken laver maden fra bunden og prioriterer økologi, bæredygtighed og lokale råvarer.

Dit nye job

 • Du bliver en del af ledelsen af en flok passionerede og professionelle ildsjæle. Ledelsen består foruden viceforstanderen af forstanderen og forretningsføreren. Personalet består af undervisere (fastansatte/timelærere), mentorer, pedeller og køkken-, rengørings- og kontorpersonale. Der er i alt 26 ansatte på skolen.
 • Du får medansvar for at udvikle skolen, så vi står stærkt i forhold til andre højskoler, andre uddannelsesinstitutioner og i offentlighedens øjne.
 • Du får mulighed for at bruge din egen faglighed med eleverne. Har du for eksempel særlige forudsætninger for outdoor- eller andre aktiviteter, vil vi glæde os til at sætte det i spil sammen med dig. 
 • Du får et spændende og udfordrende job, hvor organisationsudvikling og arbejdet med unge mennesker er et væsentligt element.
 • Du kommer til at arbejde sammen med skolens forholdsvis nye, velfungerende og fagligt bredt funderede bestyrelse, der arbejder aktivt for skolens mål og virke.
 • Du bliver del af en højskole med 150 år på bagen og med tradition for stor mangfoldighed og hjemlighed.
 • Du kommer til at mærke stor opbakning fra lokalmiljøet og Vrå Højskoles Venner.

Vores forventninger til dig

 • Du skal forstå og ville folkehøjskolernes fundament. Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er sammen med vores tætte relation til lokalområdet en naturlig del af vores hverdag.
 • Du kan relatere til skolens værdigrundlag og sociale engagement.
 • Du har et holistisk syn på organisationsudvikling og har en ligeværdig tilgang til de forskellige faggrupper.
 • Du er optaget af at videreføre og udvikle højskolens pædagogiske praksis og kan se værdien i en bredt sammensat elevgruppe.
 • Du er indstillet på at være nærværende på skolen – både i forhold til elever, medarbejdere, og samarbejdspartnere.
 • Du tager del i undervisning og vagtdækning.
 • Du er indstillet på at bo på skolens område. For at understøtte skolens hjemlighed er der bopælspligt for forstander og viceforstander. Skolen stiller en bolig til rådighed.
 • Du har bred erfaring med ledelse både på strategisk niveau og på driftsniveau fra en organisation med fokus på mennesker.
 • Du har sans for og interesse i økonomi, fagfordeling og arbejds-/miljøemner, samt for at sikre en stabil drift. Erfaring med ekstern fundraising og udvikling af projektansøgninger er en fordel.
 • Du er god til at motivere og involvere medarbejdere, facilitere tværfagligt samarbejde, udvise tillid og uddelegere.
 • Du har et bredt fagligt netværk og vægter synlighed både lokalt, nationalt og blandt samarbejdspartnere.

Det praktiske
Ansøgningsfrist tirsdag d. 11. april 2023.
Første samtale foregår i uge 17
Anden samtale foregår i uge 19

Vi ønsker at besætte stillingen fra 1. august 2023. Du får løn efter kvalifikationer og cirkulære BEK nr. 140 af 10/02/2016 udstedt af kulturministeriet.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så ring til forstander Anne Friis på 22434613 eller skriv til hende på anne@vraahojskole.dk

Du kan læse mere om Vrå højskole her på hjemmesiden.

Send os en motiveret ansøgning sammen med dit CV og eventuelle referencer. Du bliver guidet gennem processen ved at trykke på knappen “Send ansøgning”.

Del denne side på de sociale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Scroll to Top
Scroll til toppen