Ungdomskonference på Vrå Højskole

Ungdomskonference på Vrå Højskole:

Logo for europæiske socialfond

Vrå Højskole åbner den 2. december dørene til en konference, hvor fokus er på væsentlige aspekter i forhold til de unges liv.

Der er et særligt fokus på begrebet udsathed blandt unge set i lyset af aktuelle samfundsmæssige tendenser.

På Vrå Højskole er vi optaget af, til stadighed at blive klogere på hvilke udfordringer de unge har, hvorfor de har dem og ikke mindst hvordan det kan lykkes at få unge videre i livet og i gang med uddannelse.

Vores forventning er at konferencen bidrager til at give vigtig og ny viden på området, som vi alle kan få gavn af fremadrettet.

Konferencen etableres som en del af Vrå Højskoles EU- projekt ”Nøglen”, hvis formål det er at få unge med en studentereksamen/ Hf-eksamen eller som er droppet ud af samme, i gang med en erhvervsuddannelse eller professionsbachelor uddannelse.

Vi håber at I vil læse programmet med interesse og afsætte tid til sammen med os at blive klogere på de unge som vi møder hver dag i uddannelsessystemet, i kommunernes ungeteams, som forældre og i mange andre sammenhænge.

Vel mødt!
Pia Schnoor

Hvad kan du opleve:

13.00 – 13.15:

Velkomst ved forstander Pia Schnoor, Vrå Højskole

Om baggrunden for konferencen. Hvorledes bliver vi klogere på gruppen af udsatte unge og kan vi i et samarbejde blive bedre til at få denne gruppe ”på banen igen”.

Ungdomskonference på Vrå Højskole 1

13.15 – 14.45:

Er unges udsathed i forandring?

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv. Hvad er der på spil. Hvordan kan vi forstå og begribe unges udsathed i lyset af aktuelle samfundsmæssige tendenser. Ved lektor Mette Pless, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Campus København.

Ungdomskonference på Vrå Højskole 2

14.45 – 15.00:

Kaffe og kage

15.00 – 16.00:

Når kunst gør en forskel

Kunst og kulturprojekter som alternativ arena for en social indsats.
Arbejdet med kunst og kultur skaber nye muligheder for unge, der befinder sig på kanten af samfundet og kæmper med problemer som uddannelsesfrafald, arbejdsløshed, hjemløshed, psykiske lidelser, misbrug. Ved Lektor Anne Mette Winneche Nielsen, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Campus København.

Ungdomskonference på Vrå Højskole 3

16.00 – 17.00:

Workshop om unge

1. Misbrug

Udvikling indenfor misbrug gennem de seneste år. Tegn på misbrug/advarselstegn. Hvad gør vi ved det? Hvad betyder det for den unge hvis der gribes ind i tide? Hvad virker i behandlingen? Hvad kan vi tilbyde ift. behandling? Hvordan kan man støtte de unge det videre forløb herunder også i forhold til at undgå tilbagefald? Ved afdelingsleder Christina Bredahl Frederiksen, Behandlingscenter Tjele.

Ungdomskonference på Vrå Højskole 4

2. Ensomhed

Ensomhed blandt unge er en voksende udfordring i vores samfund, og det kan have alvorlige konsekvenser for unge, hvis ensomheden får lov til at sætte sig over en længere periode. I denne workshop inviterer vi jer til at se ungdomsensomhed fra Ventilens perspektiv, og vi giver jer viden om ensomhed, konsekvenser og handlemuligheder. Oplægget bygger dels på praktiske erfaringer med 20 års arbejde for at gøre ungdommen mindre ensom, og dels på den førende forskning på området. Undervejs viser vi små filmklip med unges personlige historier og laver summeøvelser. Ved oplægsholdere Lotte Andersen og Jakob Skelmose, Ventilen Danmark.

17.00:

Tapas, musik ved skolens elever og networking

Tilmelding:

Der er fri entré til ungdomskonferencen, men vi vil gerne registrere deltagere og valg af workshop.

(obs. tilmelding senest onsdag den 27. november 2019)

Kontakt:

Projektleder Anette Mikaelsen
am@vraahojskole.dk
tlf. 22 39 26 51

Forstander Pia Schnoor
pia@vraahojskole.dk
tlf. 20 89 16 23

Ungdomskonference på Vrå Højskole 5
Scroll til toppen