Nyt fra Vrå Højskoles bestyrelse

Vrå Højskole oplever for tiden, at skolens elevsammensætning har ændret sig i forhold til tidligere år. Derfor gennemgår skolen for tiden en tilpasning af økonomien, så vi også i fremtiden står stærkt og kan tilbyde højskoleophold af høj kvalitet.

Vrå Højskole er en traditionel Grundtvig-Koldsk højskole med en bred faglighed. Samtidig har vi gennem mange år opbygget en profil, der gør det muligt at modtage unge, der har ”slået sig på livet” eller er udfordret i forhold til det traditionelle uddannelsessystem. Derfor er den pædagogiske del af medarbejdergruppen relativt stor sammenlignet med andre højskoler.

Ændret elevsammensætning

Der er imidlertid en række kommuner, der i mindre omfang end tidligere benytter mulighederne for at sende unge på højskole med en uddannelsesplan i ryggen eller med et anerkendt behov for specialpædagogisk støtte. Det påvirker højskolens muligheder for at søge tilskud til disse elevgrupper. Samtidig oplever højskolerne på landsplan generelt en stigende interesse fra en bred elevgruppe for at tage på højskole – en tendens der muligvis kan tilskrives ønsket om at opsøge stærke fællesskaber oven på Covid-19. Selvom vi har fuldt hus, er højskolens økonomiske grundlag derfor ændret væsentligt i forhold til tidligere år. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at tilpasse skolens økonomi for at sikre, at vi fortsat står stærkt i fremtiden.

En fyldt skole med plads til alle 

Der er pt. 93 elever på skolen og kun få ledige pladser på forårsholdet 2022. På trods af de tilpasninger, der sker lige nu, vil vi også i fremtiden kunne tilbyde elever og kursister et højskoleophold med fysiske rammer og undervisning af høj kvalitet og fuldt ud på linje med andre højskoler. Herudover vil vi gerne understrege, at Vrå Højskole også i fremtiden ønsker at være en højskole for alle, og at vi fortsat har kompetencerne i huset til at støtte op om elever med særlige udfordringer.

På vegne af Vrå Højskoles bestyrelse

Anne Marie Heide Hviid, formand

Del denne side på de sociale medier:

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Del på email
Email
Scroll til toppen