Dannelse og kultur?

Klumme i NORDJYSKE af vores forstander Pia Schnoor:

At få kaffen galt i halsen, det kan ske i mange situationer. Lige efter en lang og spændende valgaften fik vi så dommen fra Folketingets formand: ”klimatosser”! Og selv om jeg normalt er fortaler for, at vi skal tale pænt og respektere andres holdninger og meninger, kan jeg ikke lade være med at tænke: ”Hvad i alverden bilder hun sig ind? Hun har vist tabt sutten”.

Lige nu befinder vi os midt i en valgkamp, og resultaterne betyder naturligvis en masse for os alle, uanset hvordan det går. Men tonen i valgkampen bør vi være opmærksomme på, ligesom vi måske skal kigge mere på de sidste 4 års resultater og manglen på samme, end på, hvad der i kampens hede bliver lovet af store forbedringer på alle områder.

Og hvad har det så med kultur at gøre? For mig hænger kultur og dannelse uvægerligt sammen, og dannelse handler bl.a. om at kunne opføre sig ordentligt, være troværdig og leve op til det ansvar, man enten får tildelt eller påtager sig. Uanset om det er er i Folketinget, på arbejdsmarkedet, i foreningslivet eller som menneske, der skal fungere i hverdagen. Dannelsen er det fundament, vores kultur bygger på. Når dannelsen går fløjten, udfordres vores fælles grundkultur, og der opstår udfordringer, der ikke kan håndteres uden særlige greb.

Der er idéer om, at religion er det, der kan splitte Danmark. Andre har meninger om, at socialpolitik og finanspolitik er det, der kan splitte samfundet. Begge dele bærer en sandhed i sig, men det er først i den sidste tid, vi for alvor har oplevet, at populisme og ord virkelig kan splitte vores forholdsvis trygge hverdag.

I Den Danske Ordbog defineres begrebet populisme som ”bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst ved at forenkle fremstillingen af vanskeligt forståelige (samfunds)forhold og ved at forholde sig kritisk til samfundets etablerede autoriteter”.

Wikipedia siger om populisme: ”Populisme bruges om politiske enkeltpersoner og bevægelser, der fremhæver sig selv som talsmænd for det jævne folk i modsætning til en politisk, økonomisk eller kulturel elite. Det er derfor også kendetegnende for mange populistiske partier, at de er opstået som protestpartier”.

Måden, vi kommunikerer på, har ændret sig. Den offentlige samtale er blevet fattigere. Debatterne er blev enøjede og alene et spørgsmål om, hvem der får ret, og hvem der får uret. Hele denne udvikling er til fare for vores demokrati. Risikoen er, at populisterne, uanset hvem de er, får held til at forsimple debatten og dermed få fokus på de områder, hvor der kan skabes mest frygt, splittelse og kaos. Populisme kommer til at overskygge sund fornuft.

Hvis vi holder fast i dannelsen, altså det at være troværdig og leve op til sit ansvar, kan vi nemmere gennemskue de populistiske udsagn. Vi kan med større sindsro affærdige udtalelser som fx. formandens ”klimatosser”, eller udsagn om mennesker med anden baggrund og livsopfattelse. Og hvis først den brede befolkning undlader at lade os provokere af den slags nonsens, kan vi måske fremadrettet få værdigheden og anstændigheden tilbage i den offentlige debat.

Det sker nok ikke på denne side af 5. juni. Men vi kan gøre forsøget.

Der er mange bærere af den danske kultur og den anstændige samtale. Danmarks frie skoler har taget hånd om situationen ved at forsøge at skabe en ny debatform, ”Frirummet”, hvor visionen er følgende: ”at forbedre den offentlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb. Den demokratiske samtale er under pres. Tilliden til politikere og medier er dalende. Børn og unges stemmer og engagement er fraværende i demokratiet. Vi mangler håb og vision for fremtiden. ”Frirummet” er et civilsamfundsinitiativ, der skal bidrage til at genfinde den demokratiske samtale, styrke børn og unges engagement i debatten og udfordre råbekulturen”.

For mig at se er ”Frirummet” et nyt og spændende kulturelt tiltag, der skal tages alvorligt. Et tiltag, der igen kan bringe anstændigheden ind i den offentlige samtale. Sikke et scoop!

Vi nærmer os hastigt folketingsvalget, og vi vil i den kommende tid blive bombarderet med populistiske holdninger og letkøbte løsninger. Lad os i fælleskab vise, at vi er en kulturel og dannet befolkning, der samtaler om tingene og finder fælles løsninger til fælles bedste. Det skal være mit fromme sommerønske!

Pia Schnoor

Del denne side på de sociale medier:

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Del på email
Email

Privacy Preference Center

Funktionelle

Nødvendige cookies for at siden har fuld funktionalitet.

gdpr

Statestik

Vi fører statestik over hvordan vores brugere anvender hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre den.

_ga, _gid, _gat, YSC, NID, PREF, GPS, IDE, VISITOR_INFO1_LIVE

Integration med Facebook

Så man eks. kan bruge Messenger knappen på hjemmesiden og chatte med os den vej.

fr, datr, locale, pl, sb, xs, fbmsg-sheet-open

Scroll til toppen