Pris for elever fra Norge

40 uger (10 måneder) på Vrå Højskole koster
60.000 DKK for norske elever.

Hva får jeg i støtte til et år på folkehøgskole?

Vrå Højskole står på listen over læresteder i utlandet Lånekassen tidligere har gitt stipen og lån til. Det fins flere måter å få økonomisk støtte til et år på folkehøgskole. Du finner dem her:

Uke pris 1500 Dk kr heraf udgør prisen til undervisning og undervisningsmidler 80% (1200 Dk kr). Prisen dekker undervisningsmaterialer og studietur.

Lånekassen:

Du kan få 100 920 kr i stipend og lån fra Lånekassen. Stipendet for skoleåret 2015-2016 er på kr 40 368 hvis du fullfører skoleåret. I tillegg kan du ta opp lån fra Lånekassen på opptil kr 60 552. Pengene som i første omgang er et lån, vil bli utbetalt månedlig, med et større beløp i begynnelsen av hvert semester. Når skoleåret er fullført vil 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend. Som elev på folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen på lik linje med høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Stipendandelen man får fra Lånekassen er avhengig av at man fullfører folkehøgskoleåret og at skolen godkjenner skoleåret for eleven. Det vil si at noe av lånet blir omgjort til stipend ved fullført skoleår.   

Hvor mye du kan få utbetalt fra Lånekassen:

Stipend        kr 40 368
+    Lån        kr 60 552
=    Totalt    kr 100 920

I tillegg kan du motta reisestipend til og fra hjemstedet ditt (folkeregistrert adresse). Reisestipend (maks)  kr 7 837.  (Med forbehold om endringer fra Lånekassen)

Reisestipend fra Lånekassen:

Du kan få reisestipend til dekning av utgifter til to tur/ retur-reiser mellom ditt hjemsted og skolen. Lånekassen trekker fra en egenandel på kr 2 745. Du kan maksimalt få kr 7 837 i reisestipend. Elever født før 1989 kan ikke få reisestipend. Reisestipendet blir automatisk beregnet når du søker om stipend eller lån. Les hva Lånekassen skriver om reisestipend

Slik søker du om penger fra Lånekassen:

Alle som har fylt 18 år, kan søke via Lånekassens nettsøknad.
Endringer i stipendbeløpene?
Lån-og stipendbeløpene for 2015-2016 ble fastsatt i mars 2015. Vi tar forbehold om endringer i vilkår og satser fra skolene og myndighetene.

Andre stipend for norske statsborgere:

Det finnes enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend man kan søke. Disse finner du informasjon om på Legathåndbokens nettsider, eller ved å kontakte din hjemkommune eller ditt hjemfylke.

Økonomisk støtte fra NAV:

Elever kan få støtte fra NAV for å gå på folkehøgskole. Dette gjelder for elever med særskilte behov. Dette er basert på Folketrygdlovens §10-6 og 10-7 om muligheten for støtte til opplæringstiltak. Finn skjema på NAVs nettsider om Tilpasningskurs og opphold på folkehøgskole.

Scroll til toppen