fbpx

Håb for fremtiden på Vrå Højskole

Efter flere måneders uro om højskolens fremtidige økonomi, ser det nu ud til, at Vrå Højskole kan ride stormen af. I efteråret 2021 opdagede højskolen, at der var sket fejl i administrationen af tilskud fra staten under vores tidligere forstander, og at det havde været håndteret på en måde, som bestyrelsen ikke kunne stå inde for.

Derfor gjorde vi selv Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på fejlen og bad om lov til at rette den og betale tilbage. Nu skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en partshøring, at de har til hensigt at imødekomme vores ønske om en 8-årig afdragsordning uden rentetilskrivning. Det bliver stramt, men det kan lade sig gøre på en måde, hvor vi stadig kan give vores elever et ophold af høj kvalitet.

Sagen er opstået, fordi der i en årrække ikke har været tilstrækkelig dokumentation for udbetalingen af forhøjet tilskud for unge, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, eller for hvem et højskoleophold har været en del af deres uddannelsesplan. Når man søger om forhøjet tilskud til en elev, skal der foreligge en uddannelsesplan fra elevens kommune, som anbefaler højskoleopholdet. Det har der ikke gjort for et stort antal af de elever, skolen har taget imod, og derfor var skolen ikke berettiget til det tilskud, der rent faktisk blev udbetalt.

Samlet drejer det sig om 5,4 mio. kr. for tre skoleår i perioden 2017-2020. Vi er i bestyrelsen glade for den velvilje og gode behandling, vi har mødt hos Slots- og Kulturstyrelsen, der har vist stor forståelse for den vanskelige situation, højskolen befinder sig i. Og med den afgørelse, der nu er på vej fra styrelsen, tror vi igen på, at vi kan skabe en økonomisk bæredygtig fremtid for Vrå Højskole.

Del denne side på de sociale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Scroll to Top
Scroll til toppen